Skip to content
adisalmo_ SOL PF_PL

Wpływ fitoncydów na funkcjonowanie układu immunologicznego broilerów kurzych i indyków

Celem badań było określenie wpływu mieszanki paszowej uzupełniającej dla drobiu w preparacie adiSalmoSOL PF na wybrane elementy odporności komórkowej i humoralnej u kurcząt broilerów i indyków rzeźnych. W doświadczeniu I do badań użyto 50 indyków typu Hybrid Convertet w wieku 5 tyg. i 50 kurcząt broilerów typu Ross w wieku 4 tygodni, które losowo podzielono na dwie grupy po 25 ptaków.
Czytaj
Dezynfekcja przy pomocy opryskiwacza ciągnikowego.

Mycie i dezynfekcja jako istotny element bioasekuracji na fermie

W dobie intensywnej wielkotowarowej produkcji zwierzęcej ryzyko zagrożenia chorobami zakaźnymi jest bardzo duże a możliwość wystąpienia infekcji rośnie dramatycznie ze względu na większe zagęszczenie zwierząt na fermach i ich zwiększoną produktywność. Badania przeprowadzone na całym świecie wskazują wyraźnie, że mimo intensywnych szczepień, różnych programów farmakologicznej osłony, choroby wywoływane przez wirusy i bakterie stanowią główną przyczynę upadków zwierząt. Powstała sytuacja zmusza hodowców do poprawy zasad bioasekuracji, aby zahamować rozprzestrzenianie chorób. Wdrożenie konkretnych działań bioasekuracyjnych, w tym dobrze przeprowadzonego mycia i dezynfekcji, ograniczy występowanie chorób i strat w produkcji.
Czytaj
Mykoplazmoza drobiu

Mykoplazmoza drobiu

Mykoplazmy to bardzo małe bakterie pozbawione ścian komórkowych, ograniczone jedynie błoną plazmatyczną co tłumaczy ich odporność na antybiotyki wpływające na syntezę ściany komórkowej. Mykoplazmy są zwykle dość specyficzne dla gospodarza, niektóre zarażają tylko jeden gatunek zwierzęcia, podczas gdy inne mogą mieć zdolność zarażania kilku różnych gatunków żywicieli.  Ogólnie rzecz biorąc, mykoplazmy kolonizują powierzchnie błony śluzowej, a większość gatunków jest nieinwazyjna. Jednak niektóre gatunki chorobotwórcze, stanowią poważny problem w hodowli drobiu.
Czytaj
Advigosol

Advigosol – znaczenie preparatów mineralno-ziołowych a gospodarka wodno-elektrolitowa zwierząt

Znaczenie preparatów mineralno-ziołowych w utrzymaniu i przywracaniu równowagi w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu zwierząt
Czytaj
Choroba Gumboro

Choroba Gumboro – Infectious Bursal Disease IBD – temat wciąż aktualny w hodowli kur

Choroba Gumboro, inaczej zakaźne zapalenie Torby Fabrycjusza (IBD- Infectious Bursal Disease ), jest to wysoce zakaźna choroba drobiu powodowana przez wirus choroby Gumboro , należący do rodziny Birnaviridae. Od zjadliwości wirusa zależy to jak ciężki przebieg w stadzie będzie miałą choroba. W przypadku wysoce zjadliwego wirusa IBD ( vvIBDV) obserwowana jest wysoka śmiertelność, która u kur niosek osiąga nawet 70%, a u kurcząt brojlerów zwykle jest to ok. 10 %. Znane są dwa serotypy tego wirusa (1 i 2), jednak tylko serotyp 1 jest patogenny. Do zakażenia dochodzi przez kontakt bezpośredni i pośredni (źródłem zakażenia jest zanieczyszczona pasza, woda, sprzęt). Choroba nie przenosi się drogą oddechową Wirus jest odporny na działania środowiskowe i może być obecny w kurniku przez 4 miesiące.
Czytaj
BLS powiększona wątroba

Syndrom dużej wątroby i śledziony (BLS) – ukryta choroba kur niosek

BLS jest chorobą kur o której mało jest informacji w literaturze a która w ostatnich latach daje się we znaki szczególnie w stadach rodzicielskich brojlerów kurzych. Choroba powodowana jest przez wirus typu E wirusowego zapalenia wątroby ptaków (HEV) i występuje w stadach kur niosek ale ostatnio coraz częściej w stadach rodzicielskich kur.
Czytaj

Kontakt

Skontaktuj się z naszym lekarzem weterynarii lub doradcą do spraw dezynfekcji.