Zakaźne zapalenie oskrzeli kur – Infectious Bronchitis IB

Zakaźne zapalenie oskrzeli kur – Infectious Bronchitis IB

Zakaźne zapalenie oskrzeli jest wysoce zakaźną chorobą wywoływaną przez ptasi koronawirus, który atakuje nie tylko drogi oddechowe, ale również układ rozrodczy, pokarmowy i nerki. Wirus często zmienia swoje właściwości antygenowe, patogenność, rodzaj tkanki, którą atakuje przez co zmienna jest forma samej choroby. Choroba występuje w wielu krajach i chorują ptaki w każdym wieku.

Czytaj

Wpływ fitoncydów na funkcjonowanie układu immunologicznego broilerów kurzych i indyków

adisalmo_ SOL PF_PL

Celem badań było określenie wpływu mieszanki paszowej uzupełniającej dla drobiu w preparacie adiSalmoSOL PF na wybrane elementy odporności komórkowej i humoralnej u kurcząt broilerów i indyków rzeźnych. W doświadczeniu I do badań użyto 50 indyków typu Hybrid Convertet w wieku 5 tyg. i 50 kurcząt broilerów typu Ross w wieku 4 tygodni, które losowo podzielono na dwie grupy po 25 ptaków.

Czytaj

Mycie i dezynfekcja jako istotny element bioasekuracji na fermie

Dezynfekcja przy pomocy opryskiwacza ciągnikowego.

W dobie intensywnej wielkotowarowej produkcji zwierzęcej ryzyko zagrożenia chorobami zakaźnymi jest bardzo duże a możliwość wystąpienia infekcji rośnie dramatycznie ze względu na większe zagęszczenie zwierząt na fermach i ich zwiększoną produktywność. Badania przeprowadzone na całym świecie wskazują wyraźnie, że mimo intensywnych szczepień, różnych programów farmakologicznej osłony, choroby wywoływane przez wirusy i bakterie stanowią główną przyczynę upadków zwierząt. Powstała sytuacja zmusza hodowców do poprawy zasad bioasekuracji, aby zahamować rozprzestrzenianie chorób. Wdrożenie konkretnych działań bioasekuracyjnych, w tym dobrze przeprowadzonego mycia i dezynfekcji, ograniczy występowanie chorób i strat w produkcji.

Czytaj

Mykoplazmoza drobiu

Mykoplazmoza drobiu

Mykoplazmy to bardzo małe bakterie pozbawione ścian komórkowych, ograniczone jedynie błoną plazmatyczną co tłumaczy ich odporność na antybiotyki wpływające na syntezę ściany komórkowej. Mykoplazmy są zwykle dość specyficzne dla gospodarza, niektóre zarażają tylko jeden gatunek zwierzęcia, podczas gdy inne mogą mieć zdolność zarażania kilku różnych gatunków żywicieli.  Ogólnie rzecz biorąc, mykoplazmy kolonizują powierzchnie błony śluzowej, a większość gatunków jest nieinwazyjna. Jednak niektóre gatunki chorobotwórcze, stanowią poważny problem w hodowli drobiu.

Czytaj

Choroba Gumboro – Infectious Bursal Disease IBD – temat wciąż aktualny w hodowli kur

Choroba Gumboro

Choroba Gumboro, inaczej zakaźne zapalenie Torby Fabrycjusza (IBD- Infectious Bursal Disease ), jest to wysoce zakaźna choroba drobiu powodowana przez wirus choroby Gumboro , należący do rodziny Birnaviridae.
Od zjadliwości wirusa zależy to jak ciężki przebieg w stadzie będzie miałą choroba. W przypadku wysoce zjadliwego wirusa IBD ( vvIBDV) obserwowana jest wysoka śmiertelność, która u kur niosek osiąga nawet 70%, a u kurcząt brojlerów zwykle jest to ok. 10 %. Znane są dwa serotypy tego wirusa (1 i 2), jednak tylko serotyp 1 jest patogenny. Do zakażenia dochodzi przez kontakt bezpośredni i pośredni (źródłem zakażenia jest
zanieczyszczona pasza, woda, sprzęt). Choroba nie przenosi się drogą oddechową Wirus jest odporny na działania środowiskowe i może być obecny w kurniku przez 4 miesiące.

Czytaj

Syndrom dużej wątroby i śledziony (BLS) – ukryta choroba kur niosek

BLS powiększona wątroba

BLS jest chorobą kur o której mało jest informacji w literaturze a która w ostatnich latach daje się we znaki szczególnie w stadach rodzicielskich brojlerów kurzych.
Choroba powodowana jest przez wirus typu E wirusowego zapalenia wątroby ptaków (HEV) i występuje w stadach kur niosek ale ostatnio coraz częściej w stadach rodzicielskich kur.

Czytaj

Grypa Ptaków (HPAI) na Żurominie i Mławie 2021, co się stało?

ptasia grypa

Grypy Ptaków w Polsce nikt do tego roku nie postrzegał jako jakieś realne zagrożenie, choroba powoduje masowe upadki stad, pustosząc całe regiony drobiarskie. To co stało się w kwietniu tego roku w powiatach Żuromin i Mława wywołało panikę wśród hodowców drobiu. Upadki rzędu kilku milionów ptaków (nowe ogniska wciąż się pojawiają) a śmiertelność stuprocentowa w kurniku w ciągu kilku dni zmusiło do zmiany naszego podejścia do hodowli drobiu już na etapie planowania budowy kurnika…

Czytaj

Czarna Główka (Histomonadoza) kur temat aktualny i trudny

Histomonoza (Blackhead disease, czarna główka) jest to choroba pasożytnicza drobiu będąca przyczyną dużych strat ekonomicznych w stadach indyków oraz kur. Pomimo, iż pierwsze opisy tej jednostki chorobowej pochodzą z XIX wieku to nadal stanowi ona poważny problem w kurniku. Problem ten zdaje się nawet nasilać, zwłaszcza w stadach kur niosek ze względu na wprowadzone w 2003 roku ograniczenia prawne dotyczące leków stosowanych dotychczas w terapii. Szczególnie w ostatnich latach problemem tym objęte są kury mięsne. Kurczaki ze względu na wiek nie są często objęte tą chorobą jednak wraz z wiekiem a szczególnie początkiem niesnosci problem chorobowy nasila się.

Czytaj